Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Workshop – FOLKLORNÍ KÝČ NEBO LIDOVÉ UMĚNÍ

workshop pro veřejnost

středa 10. srpna 2016 od 10:00 a od 15:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Lektorská část workshopu bude zaměřena na interaktivní výklad s obrazovým materiálem, který ukáže, čím se vyznačuje lidové umění a jaké funkce zejména v minulosti plnilo, co lze vnímat jako součást výtvarné kultury lidových vrstev a co již můžeme směle označit za folklorní kýč. Účastnící se společně pokusí definovat základní rysy, jež jsou folklornímu kýči vlastní a s nadsázkou si onen folklorní kýč vytvořit jednoduchými výtvarnými technikami – vystřihování, lepení, tvoření koláží, vybarvováním a používáním šablon. 
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondrů, h.vondru@muzeumpe.cz, 565 323 184