Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Workshop – CIZÍ SLOVO ORNAMENT

workshop pro veřejnost

středa 27. července 2016 od 10:00 a od 15:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

V minulosti byl ornament, neboli dekor, samozřejmou součástí předmětů. Jeho používání přirozeně vycházelo z ruční (nebo dokonce vlastnoruční) výroby věcí, které člověk potřeboval a užíval. Tradice zdobení poskytovala znalost zákonitostí ornamentu, která nám dnes chybí. Ozdobný vzor se může mnohokrát opakovat, ale neměl by unavit. Na workshopu si účastníci vyzkouší tvorbu ornamentu inspirovaného světem okolo nás.
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondrů, h.vondru@muzeumpe.cz, 565 323 184