Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Střípky z dějin astronomie - 1. část

přednáška

čtvrtek 9. června 2016 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - Malovaný sál

Přednášku Ing. Martina Kotěry z Astronomického klubu Pelhřimov pořádá Česká astronomická společnost, pobočka Vysočina. Vážně a občas nevážně o historii astronomie, velkých objevech i samotných slavných astronomech. Co vše dokázali naši předkové objevit a spočítat bez složitých přístrojů. Co z toho platí až dodnes. Část první - starověk a raný středověk.