Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

MODERNÍ UMĚNÍ: SMAŽ HRANICI KÝČE

workshop pro veřejnost

středa 13. července 2016 od 10:00 a od 15:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Workshop provede účastníky současným uměním, seznámí je s umělci, kteří se často pohybovali či pohybují na hranici kýče. Zadanou výtvarně-prostorovou tvorbou se účastníci pokusí vyjádřit vlastní pocity a názory na probírané pojmy. Výsledným dílem bude 3D objekt (pletivo, škrob, papír), který bude inspirovaným současným uměním, které maže pomyslnou hranici mezi současným moderním uměním a kýčem.
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondrů, h.vondru@muzeumpe.cz, 565 323 184