Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Mami, co jsi mi koupila?

výstava

17. června až 30. září 2016
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť

Až do konce září se budete moci vydat za nákupy i do třešťského muzea. Samozřejmě jen obrazně – připravili zde pro vás výstavu o nakupování, na jaké si řada z vás bude ještě velmi dobře pamatovat. V muzejních vitrínách najdete zboží z dob nedávných, které přiblíží svět někdejších Jednot a Konzumů. Je to doba, od které nás nedělí dlouhý časový úsek, a přitom si těžko představíte větší kontrast k dnešním hyper a supermarketům a dalším výdobytkům konzumní doby. Cena potravin se tenkrát tiskla přímo na obal, protože se často neměnila a stejná byla ve všech obchodech.  Na kelímek od jogurtu se psalo „úterý“ a znamenalo to den výroby, nikoliv dobu trvanlivosti.
Snad jen otázka dětí, když se z nákupu vrátíte, je pořád stejná, tenkrát i dnes se ptají: Mami, co jsi mi koupila? A právě tak je nazvána i třešťská výstava. Řadu obalů byla získána po výzvě v místním tisku od muzejních příznivců, a aby výstava měla větší vypovídací hodnotu, další byly zapůjčeny z Národního zemědělského muzea v Praze, které disponuje nejrozsáhlejší sbírkou obalů od potravin v republice. K vidění budou i fotografie, které se podařilo zachránit ze zkrachovalé třešťské Jednoty.
Otevřeno je každý den kromě pondělí. Tak přijďte, snad to bude bez fronty.