Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

INTERVENCE #2 – Pavel Sterec

2. června až 28. srpna 2016
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - vestibul, Komenského 10

V rámci cyklu intervencí a výstav drobnějšího formátu, který od letošního roku pořádá Společnost Jindřicha Chalupeckého ve spolupráci s několika krajskými a oblastními galeriemi, představí dvojnásobný finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého Pavel Sterec v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě svůj nový dokumentárně pojatý film nazvaný Družstva života, který vznikl ve spolupráci s Terezou Stöckelovou a za podpory tranzitdisplay a v Jihlavě bude mít svou galerijní premiéru.

Družstva života / Vital syndicates
Videoesej pracuje s rozhovory s českými parazitology a odkazy k myšlence fyzického kolektivismu, s níž přišel Alexander Bogdanov (revolucionář, Leninův odpůrce v rámci Bolševiků, autor science fiction a lékař) na začátku 20. století. Fyzický kolektivismus Bogdanov nejprve popsal ve svém sci-fi románu o komunistické společnosti na Marsu Rudá hvězda a posléze i ve vlastní experimentální praxi. Bogdanov věřil, že vzájemné sdílení krve (mezi dvěma nebo více lidmi navzájem) povede k recipročnímu zvýšení vitality, materiálnímu sdílení života. Podobně mají současné pokusy se sdílením mikrobiomu skrze tzv. „fekální transplantaci“ a řízeným osídlením lidského těla parazity chránit naše „pasterizovaná“ těla před autoimunitními a jinými poruchami a jsou praxí navazování nejrůznějších symbiotických spojení. Fyzický kolektivizmus dnes nezve k hlubšímu propojení pouze lidské bytosti a fyzické sdílení neomezuje na konvenční interakce od sebe oddělených těl provázaných fyzicky nanejvýše při pohlavním spojení, ale pojímá naše těla jako různorodá družstva života, kolektivy seskládané zároveň z jednobuněčných i složitých organizmů. Naši „vlastní“ DNA nese pouze jedna z deseti buněk těla. Naše těla a mysli udržuje v chodu biosociální multikulturalismus.

Kontakt za OGV: Lenka Dolanová (dolanova@ogv.cz)