Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Historické dudy, nástroj králů i žebráků

výstava

4. června až 31. července 2016
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, pobočka Hrad Kámen

Unikátní tematická výstava historických hudebních nástrojů se zaměřením na 13. - 17. století představuje dudy zhotovené podle dobové ikonografie. Předlohy nástrojů pro ranou gotiku pochází ze španělského královského manuskriptu Cantigas de Santa Maria a sochařské výzdoby průčelí paláce hrabat ze Champapgne v Reims. Vrcholnou gotiku zastupují dudy zachycené na freskách z hradu Karlštejn a z kaple sv. Kateřiny v Kouřimi. Renesanci ztvárňují nástroje vyrobené podle rytiny Albrechta Dürera, fresky „Tanec Smrti“ v Bernu a též sochy ze Zpívající fontány na Pražském Hradě. Manýrismus prezentují nástroje na obrazech slavných vlámských malířů a dudy rekonstruované z archeologického nálezu z vraku lodi potopené v 17. století na severu Německa. Výstavu dotváří stylový interaktivní prvek s nahrávkami jednotlivých hudebních nástrojů.

Autor projektu a kurátor výstavy: Mgr. Miloslav Vaváček