Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Duhové hrátky

doprovodné aktivity

červen 2016
Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod
zábavná odpoledne pro děti, Dětské oddělení KKV

Dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě připravuje pro děti odpoledne plná her, pokusů a výtvarných činností, nazvané Duhové hrátky nejen s drátky, ale také s papírem, nůžkami, pokusy a knížkami.
Dvakrát týdně se část dětského oddělení změní na zábavný koutek. Vždy od 13:30 do 15:30 hodin si děti mohou vyrobit něco nápaditého, vyzkoušet pokusy nejenom fyzikální, zahrát si některou z deskových her, vyzkoušet Xbox atd.

Činnosti jsou rozdělené do tří bloků:
„Dílnička“
„Deskohraní“
„Dovádění“

Vítáni jsou jak rodiče s dětmi, tak i ostatní „hravé bytosti“, na které se těší dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny (Stará radnice, 1. patro)
Vše je pro vás na dětském oddělení připraveno – nejen materiál, hry, Xbox, ale i výtvarné příručky plné nápadů.

1.6.2016 – středa – DÍLNIČKA – Myšky na sladkosti
7.6.2016 – úterý – DESKOHRANÍ – Hodina duchů
9.6.2016 – čtvrtek – DOVÁDĚNÍ – Xbox
15.6.2016 – středa – DÍLNIČKA – Květina z gázy
17.6.2016 – pátek – DÍLNIČKA – Ptáčátka
21.6.2016 – úterý – DESKOHRANÍ – Deskové hry
23.6.2016 – čtvrtek – DÍLNIČKA – Beruška
27.6.2016 – pondělí – DOVÁDĚNÍ – Xbox
29.6.2016 – středa – DÍLNIČKA – Kolíčky jako vážky