Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Dny všední i sváteční v době Karla IV.

přednáška

úterý 7. června v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - Malovaný sál

Další přednáška z Archeologického cyklu - Dny všední i sváteční v době Karla IV. S životem ve středověku nejen v prostředí šlechtickém, ale i městském a vesnickém seznámí posluchače Mgr. Pavel Macků z referátu archeologie NPÚ Telč a dále představí repliky předmětů a oděvů užívaných v polovině 14. století.