Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Živá Amazonie

výstava

27. května až 16. září 2016
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Výstava vznikla ve spolupráci obecně prospěšné společnosti Students for the Living Amazon, o.p.s., s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací. Prostřednictvím výstavy se návštěvníkům přiblíží přírodní bohatství, flora, fauna, i kultura původních obyvatel amazonského tropického deštného lesa. Autentické fotografie a informace budou doplněny více než 200 exponáty – předměty denní potřeby domorodých etnik především z různých oblastí regionu Ucayali v peruánské republice. Návštěvníci uvidí oděvy místních obyvatel, textilní výrobky, náhrdelníky, čelenky, sošky, zbraně, obrazy českého malíře Otto Plachta, vytvořené v peruánské Amazonii aj. Výstava bude doplněna i rukodělnými dílnami, v nichž si návštěvníci budou moci vytvořit náhrdelník, lapač snů nebo namalovat tašku tradičními vzory. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 27. května od 17 hodin. Tématu výstavy bude věnována i tradiční Noc v muzeu, která se uskuteční v pátek 3. 6. 2016 od 17 hodin v budově muzea. Kromě výtvarných dílniček pro rodiče s dětmi bude možno ochutnat tradiční peruánská jídla, nebo vyslechnout cestovatelskou přednášku "Dobrodružství na řece Pacaya". Záštitu nad výstavou převzali: velvyslankyně republiky Peru v České republice J. E. Liliana de Olarte de Torres Muga, PhD., děkan Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze doc. Ing. Jan Banout, PhD., a poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Jana Fischerová, CSc.