Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

W-W Ze života na Valdštejnském zámku

výstava

1. července až 16. října 2016
vernisáž ve čtvrtek 30. června v 17:00 hodin
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

Na začátku letních prázdnin bude v Muzeu Vysočiny Třebíč otevřena výstava přibližující návštěvníkům život posledních majitelů třebíčského zámku, která navazuje na stálou expozici muzea: Valdštejnové na Třebíči. Výstava je postavena na dochovaných archivních dokumentech, předmětech spojených s rodem Waldstein-Wartenberg a zejména na dobových fotografiích, které z velké části pořídila manželka posledního majitele třebíčského zámku Emanuela Waldstein-Wartenberga Adriena.
Úvodní část výstavy seznámí návštěvníka s  historií tohoto šlechtického rodu v kontextu dějin města Třebíče, s hospodářským zázemím velkostatku a přiblíží mu rozdělení rodu na třebíčskou, svatoslavskou a borovinskou větev.
Druhá část je věnována příslušníkům rodiny Waldstein-Wartenberg, kteří byli s třebíčským zámkem spojeni od dvacátých let 20. století do roku 1945, kdy byli nuceni Československo opustit a jejich majetek přešel pod národní správu.
V poslední části výstavy bude možno nahlédnout do všedních dnů posledních majitelů třebíčského zámku tak, jak je vedle činností spojených se správou velkostatku trávili a jak je zachytila Adriena Waldstein-Wartenberg svým fotoaparátem. Na cestách, při projížďkách na koních, se zvířaty, na honech, tenise, při společenských setkáních s příbuznými a přáteli či při odpočinku v zámeckém parku.
Atmosféru umocní rekonstrukce části výzdoby hlavního zámeckého schodiště, model reprezentativního patra zámku v podobě z roku 1945 či nahrávky úryvků ze vzpomínek Anny Marie Waldstein-Wartenberg.
Na své si přijdou i malí návštěvníci. Výstava bude doplněna dětským koutkem a aktivitami spojenými s tématem rodu Waldstein-Wartenbergů.