Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Úvodní komentovaná prohlídka k výstavě Umění KÝČE

17. května 2016 od 17:00 hodin
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
přednášející: Mgr. Hana Vondrů

Kurátorka veřejnosti představí výstavu o „přespříliš“ krásných předmětech, které se nacházejí jak ve sbírkách muzea, tak v naší každodennosti. KÝČ jako kulturní a společenský fenomén vstupuje do našich životů často velmi nenápadně, přesto ovlivňuje naše vnímání okolního světa. Úvodem bude komentovaná prohlídka zaměřena na samotnou podstatu KÝČE a jeho historii. Během prohlídky se návštěvník dozví, v jakých oblastech lidské činnosti se KÝČ objevuje, jak s námi KÝČ manipuluje, a proč se tento fenomén stává běžnou součástí moderní doby.