Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Názvy brodských ulic – jejich vývoj a význam

přednáška

středa 18. 5. 2016 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - Skaut klub

Přednáška Michala Kampa - historika Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, která volně navazuje na povídání z loňského roku, kdy tématem byl původ názvů města a jeho čtvrtí. Tentokráte přijde řeč na brodské ulice. V čase tomu vymezeném sice nestihneme probrat všech 231 veřejných komunikací, ale zajisté se návštěvník dozví o původu, proměně a významu názvů nejdůležitějších, nejzajímavějších a též nejabsurdnějších z nich. Součástí přednášky bude také povídání o trendech uličního pojmenovávání ve městě a celkově historickém vývoji podoby a smyslu ulic jako takových – tedy jak se jednotlivé komunikace měnily, jaké ulice zanikly a jaké naopak nabyly na důležitosti.