Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Mistr Jeroným Pražský: Zapomenutý mučedník nebo moderní vzdělanec?

přednáška z cyklu Muzejní úterky

úterý 7. června 2016 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Mistr Jeroným Pražský je velkou osobností dějin nejen v pojetí nacionálním, ale i v církevním. I když se často ocitá ve stínu Mistra Jana Husa, jeho význam není menší. Jeho životní osudy jsou v některých etapách obestřeny tajemstvím, avšak jeho zásadní přínos spadá do dospělé a v pramenech dobře zachycené životní fáze. Čím se tedy „proslavil“ a proč bývá připomínán až „na druhém místě“ po Janu Husovi? A jak na něj vlastně pohlížet – jako na mučedníka nebo jako na vzdělance nebývalých rozměrů? Možná ho můžeme označit ještě jinými, přesnějšími přízvisky… Může nám tak časově vzdálená osobnost, jakou je Jeroným Pražský, i dnes sdělit nějaké poselství? Pokusme se přiblížit si ho a připomenout jeho duchovní odkaz (nejen) tehdejší společnosti.