Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Krvavé léto

beseda z cyklu Dějiny na vlastní kůži

středa 18. května 2016 od 16:30 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - Malovaný sál

Další beseda z cyklu Dějiny na vlastní kůži. Beseda s ředitelem nakladatelství Academia Jiřím Padevětem nese název Krvavé léto a bude především o jeho nové knize popisující události jarních a letních dní roku 1945, a také o prefabrikovaných strašácích a uměle vytvářené historii, v níž díky vymyšlenému nepříteli vypadáme ušlechtilejší, statečnější, spořádanější a slušnější.