Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Derniéra výstavy Krojované panenky – workshop s autorkami výstavy Marií Žilovou a Evou Jurmanovou

komentovaná prohlídka s dílničkou

neděle 12. června 2016, 15–17 hodin
Muzeum Vysočiny Třebíč, sedlárna, konírna

Přijďte se rozloučit s výstavou krojovaných panenek. Součástí bude komentovaná prohlídka s autorkami výstavy a také dílnička pro děti i dospělé. Vyzkoušíte si výšivku na papír a také zapouštění barev do krupice.