Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

DEN DĚTÍ - WORKSHOP – PŘEKRÁSNÉ ZKRÁŠLOVÁNÍ

1. června 2016 od 15:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Program workshopu se bude skládat z prohlídky výstavy Umění KÝČE a tvořivé dílny, ve které si děti nejrůznějšími výtvarnými technikami zkrášlí sádrovou postavičku.

vstupné: 20 Kč