Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Archeologické výzkumy zaniklých sídel na Vysočině

přednáška

úterý 17. května 2016 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

První přednáškou Archeologického přednáškového cyklu v letošním roce bude přednáška Mgr. Jany Mazáčkové, Ph.D. a Mgr. Petra Hrubého, Ph.D. s názvem Archeologické výzkumy zaniklých sídel na Vysočině. Přednáška mapující průzkumy hornických osad a vesnic se uskuteční v Malovaném sále jihlavského muzea.