Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Antonín Slavíček (1870 – 1910) - Mezi životem a uměním

výstava

26. května - 21. srpna 2016
vernisáž dne 26. května 2016 v 17 hodin
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24, Jihlava

komentované prohlídky: 27. 5. (v rámci Galerijní noci), 9. 8. 2016, vždy v 17:00 hod.
kurátorka: Jana Bojanovská, bojanovska@ogv.cz, tel.: 567 217 133, mobil: 605 221 763

Oblastní galerie Vysočiny opět ve svém výstavním programu pokračuje v uvádění
významných osobností dějin českého výtvarného umění. V letošním roce představí
zájemcům o tradiční umělecké žánry tvorbu malíře Antonína Slavíčka, jehož výstavu opět
připravila ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně.
V loňském roce uplynulo již 145 let od narození a 105 let od úmrtí malíře, jehož
tvorbu i pohnutý osud mnohým z nás není třeba představovat. Krajinář Antonín Slavíček je
bezesporu nejvýznamnější a pravděpodobně i nejznámější osobnost českého malířství
přelomu 19. a 20. století a jeden ze zakladatelů českého moderního umění.
Výstava není vzhledem ke svému rozsahu retrospektivou, ale vybraná díla jsou spíše
průřezem tvorby tohoto krajináře. Soubor přibližně 40 obrazů reprezentuje jednotlivá
umělcova výtvarná období, spojená nejen s různými, více či méně známými místy naší země,
ale i zahraničními cestami. Cílem výstavy je tedy představit Slavíčkovo dílo jako odraz jeho
krátké životní i umělecké cesty, jeho úspěchů, hledání i tragického konce.
Kromě obrazů z majetku OGV v Jihlavě a KGVU ve Zlíně se podařilo na tuto výstavu
zapůjčit významná díla ze sbírek předních českých galerií v čele s Národní galerií v Praze.
Významnou měrou je zde zastoupena také Galerie moderního umění v Roudnici nad
Labem, která ve svých sbírkách spravuje druhý největší soubor Slavíčkových obrazů
v České republice. Dále pak Moravská galerie v Brně, Galerie hlavního města Prahy,
Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská galerie v Pardubicích, Galerie
Středočeského kraje v Kutné Hoře a Muzeum umění v Olomouci.