Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Velká válka 1916

výstava

květen 2016 až květen 2017
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Třetí část výstavy o 1. světové válce Velká válka 1916 je věnována nejkrvavějšímu roku bojů. Bitvy u Verdunu, na Sommě a Brusilovova ofenzíva naplno odhalily obrovský rozpor mezi možnostmi nové techniky a možnostmi lidí – obyčejných pěšáků – vystavených nesmyslným rozkazům svých velitelů a vražedné síle kulometů a děl. Právě toto bezhlavé vraždění vedlo k radikalizaci ruské společnosti a vyústilo v revoluci, při níž byl svržen car. V západních zemích rostl odpor k válce a smrt Františka Josefa I. předznamenala neblahý konec iniciátora války – Rakousko-Uherska. Civilní obyvatelstvo neslo tíhu bojů zprostředkovaně, ale o nic méně tíživě. Všechny tyto zásadní události i další zajímavosti jsou tématem naší výstavy.