Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Počátky středověké kolonizace Českomoravské vrchoviny


přednáška

úterý 5. dubna 2016 od 17:30 hod.
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

Třetí přednáška jarního cyklu přednášek s názvem Počátky středověké kolonizace Českomoravské vrchoviny. Přednáší Mgr. Petr Hejhal, Ph.D. z Muzea východních Čech v Hradci Králové.
Českomoravská vrchovina není považována za takzvané staré sídelní území. Jedná se o rozsáhlou oblast, která byla až do 12. století periferií, i když periferií člověkem využívanou. Systematická kolonizace Českomoravské vrchoviny začíná ve 12. století, a již před polovinou 13. století můžeme hovořit o krajině se stabilizovanou sídelní strukturou, s vesnicemi, kostely, sídly rodící se pozemkové šlechty a s kláštery. Přednáška shrne aktuální poznatky k této problematice.