Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Otevření expozice Za řemesly minulosti a slavnostní předání ocenění v oblasti tradiční lidové kultury udělované Krajem Vysočina

dne 28. dubna 2016 v 16 a 17 hodin
Muzeum Vysočiny Třebíč, Areál zámku - Předzámčí


Ve čtvrtek 28. dubna v 16 hodin proběhne otevření nové expozice řemesel v Předzámčí v Třebíči nazvaná Za řemesly minulosti. V 17 hodin se uskuteční slavnostní udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina" v Kamenném sále třebíčského zámku dvěma nositelům tradice lidových řemesel - pilnikáři Drahomíru Smejkalovi z Hruškových Dvorů u Jihlavy (získal titul v roce 2005) a koláři Aleši Uherkovi z Nyklovic (získal titul v roce 2015). Dále proběhne prezentace nemateriálních statků tradiční lidové kultury, které byly v roce 2015 zapsány na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina - za rok 2015 statek Obchůzka královniček na Velkobítešsku. Celou akci podpoří radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu RNDr. Marie Kružíková.
Kontakt:
Mgr. Eva Tomášová, e.tomasova@muzeumtr.cz, 568 824 658