Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

ORNAMENT – A ZLOČIN?

přednáška

úterý 19. dubna 2016 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Ornament byl v historii dlouhou dobu samozřejmou součástí rukodělných výrobků. S nástupem průmyslové výroby se jeho potřebnost problematizovala. Moderní umění se ornamentu do velké míry zřeklo. V našem každodenním prostředí však ornament v různé podobě a kvalitě přetrvává jako výsledek obecné lidské potřeby utvářet a zkrášlovat svůj životní prostor.
Jaký je vlastně náš vztah k ornamentu? Přednáška Mgr. Zuzany Trnkové se pokusí inspirovat významnými momenty v dějinách ornamentu a odpovědět na otázku, zda ještě dnes můžeme najít jeho místo mezi technicistním, anti-dekorativním designem a kýčem.