Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

několik podob dnešní speleologie

přednáška

úterý 3. května 2016 od 17:30 hod. 
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

Přednáškový cyklus Muzea Vysočiny Třebíč zakončí Mgr. Vlastislav Káňa z České speleologické společnosti - základní organizace Býčí skála povídáním na téma Několik podob dnešní speleologie.Speleologie je vědecká a průzkumná činnost zkoumající podzemí, umělé (důlní díla, sklepy, pevnosti) a především přirozené, tedy jeskyně. Českým ekvivalentem pro slovo speleologie je nejspíš slovo "jeskyňářství", nejde však o přesnou analogii. Je to ovšem i jistý "životní styl", dodnes oblíbený koníček a často na vysoké vědecké a technické úrovni prováděná seriózní zájmová činnost. Jako všechno lidské konání má i jeskyňařina dnes velmi rozmanitou podobu, zahrnuje sportovní, horolezecké (speleoalpinistické), výzkumné, publikační, kopací, stavební, elektroinstalační a všemožné jiné aktivity. Cílem je výzkum a průzkum podzemí, objevení dosud neznámého, sportovní výkon nebo i jen přírodě blízký relax. V konkrétní podobě jsou tváře speleologie a jeskyňářství často velmi odlišné. Nejpočetnější domácí organizací zabývající se jeskyňařením a speleologií je Česká speleologická společnost s více než patnácti sty členy. Jednotlivé základní organizace ČSS jsou právně samostatné spolky často suplující i vědecké nebo ochranářské instituce. O současných objevech, problémech, úspěších, výzvách a praktické činnosti jeskyňářů pojednává naše přednáška.