Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Mezinárodní den muzeí

středa 18. května 2016
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

V rámci Mezinárodního dne muzeí nabízí Muzeum Vysočiny Třebíč volný vstup do expozic Svět neživé přírody, Svět portálů a bran a Lidé.Místa.Osudy. Pro školy bude připraven výtvarný program na dopoledne. Odpoledne bude probíhat výtvarný program pro rodiny s dětmi. Na závěr dne v 16:30 hod. se uskuteční projekce dokumentárního filmu Emanuel Ranný.