Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Karel IV. a jeho města

přednáška Mgr. Lenky Martínkové, Ph.D. z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

středa 11. května 2016 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Méně známou kapitolou vlády Karla IV. v českých zemích je Karlův vztah k městům a k jejich obyvatelům. Již v době, kdy byl moravským makrabětem a správcem Českého království, vydal několik desítek listin pro města a jejich obyvatele a propůjčil jim mnoho různých práv, milostí i výsad. Role měst v jeho politice byla důležitá i později. Přednáška se pokusí zodpovědět, jaký by konkrétní dopad jeho aktivit v této oblasti.

vstup zdarma