Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Karel IV., církev a klášterní život na Havlíčkobrodsku (Pohled, Vilémov)

přednáška

čtvrtek 12. května 2016 od 17 hod.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod připravilo k výročí Karla IV. dvě velmi zajímavé, byť zcela odlišně zaměřené přednášky, prezentované skutečnými znalci jednotlivých témat. První přednáška nese název „Karel IV., církev a klášterní život na Havlíčkobrodsku“. Přednášející Mgr. Tomáš Somer seznámí zájemce s náboženským životem v Karlovských Čechách a především v klášterech Pohled a Vilémov, které byly v této době výraznými církevními institucemi, ale také pozemkovými vlastníky na Havlíčkobrodsku. Karel IV. jako velký podporovatel církve a stál u změn v její struktuře v rámci Českých zemí (např. vznik arcibiskupství a Litomyšlského biskupství). Přednáška se tak dotkne důležité složky života tehdejších obyvatel regionu, pro které spása a duše nebyly zdaleka prázdné termíny.