Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

JOM HA-ŠOA - Den vzpomínání na oběti holocaustu

2006 – 2016: DESET LET JOM HA-ŠOA V ČESKÉ REPUBLICE

čtvrtek 5. května 2016 od 14:00 hod.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

MUZEUM VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD A INSTITUT TEREZÍNSKÉ INICIATIVY POŘÁDAJÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ PŘIPOMÍNKU OBĚTÍ HOLOCAUSTU. Město Havlíčkův Brod se letos poprvé připojuje k akci Jom ha-šoa – Den vzpomínání na oběti holocaustu. Akce bude probíhat na Havlíčkově náměstí 5. května od 14.00 do 16.00 ve formě maratónu čtení jmen obětí z Havlíčkobrodska, každý zúčastněný přečte 6 jmen s datem narození a místem zavraždění. Cílem je připomenout osudy lidí, kteří zde po generace žili a kteří se nesmazatelně zapsali do historie našeho regionu – např. jako významní továrníci, politici či jako běžní občané, kteří se snažili svoji prací přispět k rozkvětu měst či venkova. Kromě brožur a publikací k tomuto tématu bude zmíněna práce žáků na projektu Zmizelí sousedé (Pachnerovi z Havlíčkova Brodu a  rodina Ludmily Löwidtové z Chotěboře) a zajímavé osobnosti z Havlíčkobrodska – Willy Mahler, po němž je dochován v Terezíně deník z druhé světové války, JUDr. Robert Neuern, prvorepublikový starosta, či JUDr. Gertruda Sekaninová Čakrtová, významná politička a právnička. Záštitu nad Jom ha-šoa v Havlíčkově Brodě převzala RNDr. Marie Kružíková, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Kraje Vysočina a jedná se o první akci svého druhu na Vysočině. Budeme rádi, pokud se aktivně zapojíte i Vy a přijdete nás podpořit na Havlíčkobrodské náměstí. Snažíme se o stálé připomínání historických událostí, abychom měli stále na paměti, kam vede rasová nenávist a násilí.