Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Jak se zachraňuje SOCHA/KNIHA

výstava soch a starých tisků ze sbírek muzea

14. května až 25. září 2016
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Výstava představí předměty ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov, restaurované během roku 2015 – dvojici pozdně barokních soch františkánských světců a čtyři knihy ze 16. století. Kromě zlepšení stavu umělecky hodnotných předmětů, v rámci sbírek pelhřimovského Muzea cenných i pro své stáří, přineslo restaurování nové informace o jejich původu a dalších osudech. Získané poznatky budou prezentovány spolu se staršími znalostmi a přiblíží tak historický kontext vystavených děl. Výstavu doprovodí besedy, které se podrobněji zaměří na obnovené sochařské i knižní památky, i dětské výtvarné dílny na téma polychromované dřevořezby a knihtisku. Součástí výstavy bude tematicky zaměřený dětský koutek.
Zahájení výstavy: 13. května v rámci Muzejní noci