Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Oslavy 700. výročí narození Karla IV. v roce 2016 v Kraji Vysočina

Aktivity příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu k oslavám 700. výročí narození Karla IV. v roce 2016

V letošním roce si připomínáme 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV., jedné z nejvýznamnějších postav národních dějin a mimořádné osobnosti evropského formátu. Jeho státotvorný, kulturní a duchovní odkaz, který přetrvává až do současnosti, je akcentován v celé řadě kulturních a společenských aktivit připravovaných jak na celorepublikové úrovni, tak i v dílčích projektech realizovaných v jednotlivých regionech.
V Kraji Vysočina, přestože tato oblast nebyla ovlivněna přímou činností a iniciativami krále a císaře Karla IV. tolik, jako jiné části historického území zemí Koruny české, je příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem na úseku kultury a cestovního ruchu připravováno množství akcí vztahujících se k připomenutí tohoto významného výročí.
Jedná se o výstavy, vzdělávací programy, koncerty, přednášky, tematická čtení, představení či netradiční kostýmované prohlídky a další aktivity. Bližší informace najdete na webu http://karel-700-vysocina.cz/.
Sdílené téma Karla IV. je zpracováno a přiblíženo z různých úhlů pohledů tak, aby příspěvkové organizace svou nabídkou oslovily nejen širokou veřejnost, ale i žáky základních a středních škol a přispěly tak k oživení zájmu o vlastní historii, k prohloubení národního povědomí a posílení vnímání potřeby kulturních hodnot, vzdělanosti, tradice a pocitu sounáležitosti a propojení s evropskými dějinami.