Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Zrození a smrt hvězdy

přednáška

čtvrtek 10. března 2016 od 17:00
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Přednáška Bc. Miloše Podařila z České astronomické společnosti shrnuje nejvýznamnější vývojová stádia ze života hvězd a vysvětluje některé základní mechanismy, díky kterým hvězdy září. Zvláštní důraz je kladen na různé scénáře zániku hvězd.