Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Zahájení sezony 2016 na hradě Roštejn

25. března 2016
Hrad Roštejn, pobočka Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace

Hrad Roštejn ležící uprostřed lesů nedaleko historických měst Telč a Třešť zahajuje letošní návštěvnickou sezonu již o Velikonocích. Podobně jako v předchozích letech se návštěvníci v průběhu celého roku budou moci těšit na množství tradičních kulturních akcí a lákadel.

Hrad Roštejn vstupuje do své 35. sezony coby plně zpřístupněný památkový objekt. Zahájení návštěvnického provozu je plánováno na velikonoční svátky, svou bránu hrad otevře netradičně již v březnu, na Velký pátek 25. 3. První letošní návštěvníci tak budou mít možnost spatřit svátečně nazdobené interiéry s ústředním tématem nejdůležitějších křesťanských svátků. Čekat na ně budou ale i oblíbená strašidla, která podobně jako v předchozích sezonách „obsadila“ kratší z obou návštěvnických okruhů, dech beroucí výhledy z věže či možnost posezení v hradní hospodě. Hrad bude otevřen nejen na Velký pátek, ale i po celý následující víkend a Velikonoční pondělí. Dále bude již provoz probíhat tak, jak je běžně zvykem – tedy v dubnu a říjnu o víkendech a v květnu, červnu, červenci, srpnu a září denně mimo pondělí. Informace ohledně otevírací doby v jednotlivých měsících je možné nalézt také na webových stránkách www.hrad-rostejn.cz.
Objekt hradu bude v průběhu sezony pravidelně ožívat zajímavými akcemi, během nichž si přijdou na své zástupci všech věkových kategorií. Plánovány jsou například dvoje šermířské slavnosti (Roštejnský hodokvas dne 7. 5. a Roštejnské hry dne 2. 7.), dále Divadelní prohlídky o víkendu 20. – 21. 8. či o týden později Hradozámecká noc. V průběhu letních měsíců budou opět vypisovány hrané noční prohlídky, konkrétní data jejich konání budou v časovém předstihu zveřejňována na webových stránkách.
Hrad Roštejn bude v letošním roce kromě nabitého kulturního programu centrem dalších zajímavých činností. V prvním pololetí roku budou finalizovat přípravy žádosti o dotaci na obnovu hradu z programu IROP, s čímž souvisí i pořízení nejrůznějších nezbytných průzkumů, které umožní poznat co nejblíže historii hradu. Již v zimním období se tedy na hradě pohybovali odborníci z různých oborů (restaurátoři, stavební historici, statici, odborníci na zeleň, dřevěné konstrukce apod.) a návštěvníci se s nimi a jejich prací pravděpodobně budou setkávat i v jarní části sezony. Finišují rovněž přípravy plánů nových expozic, které v případě úspěchu dotační žádosti na hradě vzniknou. Jejich hlavním cílem bude připomenout hrad jako lovecké sídlo a upozornit na propojení objektu a okolní přírody, a to například za pomoci různých interaktivních prvků cílících zejména na nejmenší návštěvníky hradu. Napojení na přírodu, lovectví či myslivost si bude hrad postupně zkoušet již v této sezoně, například díky některým kratším kulturním akcím či tematickým prohlídkám.
S ohledem na připravovanou rekonstrukci vyzývají pracovníci hradu Roštejn širokou veřejnost s žádostí o pomoc – pokud by kdokoliv vlastnil fotografie, plány či další doklady vztahující se k hradu zejména v období od konce 19. století do 70. let 20. století, bude správa hradu ráda, pokud se s ní o ně podělí. Takto získané informace mohou totiž pomoci vrátit hradu jeho původní charakter a zaplnit některá dosud nezmapovaná místa v historii objektu.