Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Z kavárny i odjinud (podruhé)

výstava

15. března až 1. května 2016
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Po třech letech se v muzejní kavárně opět představí skupina výtvarníků, které i přes věkové rozdíly a různé profese váže upřímné kamarádství a společný zájem o výtvarné umění. Vedle cvičení na grafické škole společně vyjíždějí na plenéry a jiné výtvarné akce a také se pravidelně scházejí v muzejní kavárně, kde tvoří portréty návštěvníků kavárny i jiná dílka. Oproti jejich první výstavě v roce 2013 se letos představí souborem skic, akvarelů a pastelů hned šest autorů – akademická malířka Jana Šimáčková, MgA. Alice Weisserová, dále Petr Kolros, Eva Plachá, Vlaďka Škrháková a Eva Horňáková.