Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

muzejní příměstský tábor PŘÍBĚH KNIHY

první muzejní příměstský tábor

1. až 5. srpna 2016
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Muzeum Vysočiny Jihlava nabízí možnost dětem starším 8 let zúčastnit se Prvního muzejního příměstského tábora 2016 s názvem PŘÍBĚH KNIHY. Budeme pátrat po starých příbězích a objevovat poklady venku i uvnitř. Hledat v oboře, na hradě i v ulicích města, pátrat ve starých kronikách a mapách, v muzejních archivech a depozitářích. Objevíme tajemství herbářů, vyzkoušíme si starobylé písmo, vyrobíme ruční papír a ex libris. Chystáme výpravy do poezie, komiksu a dalších neprobádaných území.  Nakonec si domů každý odnese vlastnoručně svázanou originální knížku.
Program bude zahrnovat: jednodenní výlet na hrad Roštejn, pěší výpravy za jihlavskými příběhy do ulic, výtvarné tvořivé dílny a workshopy.

V ceně 1.200 Kč je zahrnuto stravování včetně svačin, doprava a vstupy. Program tábora zajišťuje muzejní lektorka Mgr. Silvie Čermáková. Dětem se budou věnovat zkušení muzejní lektoři a pedagogové.
Určeno pro děti od 8 let. 
Kapacita: 15 dětí

Rodiče dětí přijatých na příměstský tábor obdrží podrobnější informace e-mailem nebo poštou.