Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Noc s Andersenem 2016

s knihou Expedice z pohlednice

1. dubna 2016 
Krajská knihovna Vysočiny, Dětské oddělení

Již počtrnácté se Dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny připojuje k celostátní akci na podporu čtení Noc s Andersenem (16. ročník). Letošní kouzelné „nocování v knihovně“ plné her, kvízů, čtení a předčítání se uskuteční v noci z 1. na 2. dubna 2016 od 18:30 hodin.

Tématem letošní Noci s Andersenem bude nejen samotný Hans Christian Andersen, ale také 180. výročí napsání pohádky Malá mořská víla. Vodní svět malé víly i voda sladkovodní budou děti provázet letošní kouzelnou nocí plnou překvapení a s bohatým programem, stejně pestrým, jako v letech předchozích.

Občerstvení pro děti zdarma zajistí Pekárna společnosti Vilém, s.r.o.
Letos se zúčastní děti z 3., 4. a 5. třídy ZŠ Konečná.

Kontakt: detske@kkvysociny.cz , tel. 569 400 484