Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Lidová architektura na Třebíčsku

přednáška z jarního přednáškového cyklu

úterý 19. dubna 2016 v 17:30 hodin
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Multifunkční sál - sedlárna (vstup přes pokladnu muzea)

Přednáška bude věnována podobě a vývoji venkovských staveb v okrese Třebíč v průběhu 19. a 20. století. Téma bude ilustrováno na dokumentaci dochovaných i zaniklých objektů, historické plánové dokumentaci a zmapovaných pracích venkovských zednických mistrů. Pozornost bude věnována i proměnám badatelských přístupů k tématu lidové architektury za poslední století a limitům současného multidisciplinárního pohledu na tento mizející druh hmotné kultury.