Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Jan Jiří RATHSAM V takové krásné společnosti – II.

vernisáž dne 17. března 2016 v 17 hodin
výstava 17. března až 15. května 2016
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24, Jihlava

Jihlavský výtvarník realistickou kresebnou technikou nejraději zobrazuje hudbu, biblické náměty nebo surrealistické krajiny. Výstava představí zejména autorovu portrétní tvorbu, kde převládají tváře známých českých osobností.

Jan J. Rathsam pochází z Vysočiny, kde začala i jeho výstavní činnost. Zabývá se zejména portréty (kresba tužkou, olej na plátně), náměty Salvadora Dalího a tvorbou zátiší, převážně hudebního. Jako ilustrátor se podílel na vydání několika knih, např. Vyprávěj, táto. V současné době se inspiruje i prvorepublikovými fotografiemi, kde ožívá doba 30. let minulého století. Nemalou součástí jeho tvorby jsou genealogické tabule rodů, nyní dokončuje kroniku rodu Bechinie z Lažan, která bude uložena v Národní knihovně v Praze. Jeho tvorba je založena na vysoké preciznosti, prubířským kamenem je kresba, ze které vychází u každého díla.
V roce 2014 byl zapsán do České knihy rekordů za světový unikát 222x zmenšené kopie 17 obrazů z cyklu Slovanská epopej Alfonse Muchy. Toto dílo se nachází v Pelhřimově – Muzeum rekordů a kuriozit. Jeho tvorbu můžeme najít v Jihlavě, Českém Krumlově, Havlíčkově Brodě, Praze, Přibyslavi, ale i v New Yorku (Muzeum studené války a železné opony).