Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Jan Blažej Santini Aichel - génius české barokní tvorby

přednáška Stanislava Růžičky

úterý 22. března 2016 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - Malovaný sál

Stanislav Růžička, autor knihy "Putování za Santim" představí příběh života a díla architekta Jana Santiniho (1677-1723), který během života realizoval více než 80 staveb. Řada z nich je dnes přístupna i na území Kraje Vysočina, v tak zvaném "Žďárském ohnisku české barokní gotiky" a to včetně poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Přednáška bude doplněna barevnými fotografiemi Vladimíra Kunce.