Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Irena Wagnerová – Reminiscence

výstava

24. března až 15. května 2016
vernisáž dne 24. března 2016 v 17 hodin
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo nám.
kurátor: Jaroslav Grodl

Výstava je koncipována jako dílčí retrospektiva v Jihlavě působící malířky a dlouholeté výtvarnice Horáckého divadla Ireny Wagnerové, proto i název výstavy Reminiscence. Ten odkazuje nejen k přehodnocování, reflexi dosavadního díla, ale především na způsob jeho vnitřní provázanosti, neboť malířka pracuje v obrazových cyklech (nebo v dílčích tvůrčích obdobích), které však nejsou tolik lineárním sledem, ale spíše se odvíjí v soustředěných kruzích posunů poměrně úsporných výtvarných prostředků. Tato vnitřní dynamika není programová, racionálně stanovená, je intuitivní, odráží mj. životní reálie autorky a vyznačuje se chutí a vůlí hledat. Tvorbu Ireny Wagnerové, která vstoupila na výtvarnou scénu v polovině 80. let, dále charakterizuje prolínání či spájení dvou vzájemně odlehlých okruhů – jsou to impulzy abstraktních tendencí, jako je skladebnost tvarů, práce s matérií barvy, procesuálnost malby samé na jedné straně a impulzy spíše filozofujícího či literárního typu jako je symbolika snu, zájem o mýty, na straně druhé.