Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Héfaistovi tovaryši

výstava

4. března až 1. května 2016
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Výstava představí ročníkové a maturitní práce prací žáků oborů umělecký kovář a pasíř Střední průmyslové školy Třebíč vytvořené dle vlastních návrhů. Kovářský obor bude zastoupen volnými kovanými plastikami, svítidly, věšáky, svícny a jinými drobnějšími předměty. Pasíři se budou prezentovat tepanými a cizelovanými reliéfy a šperky a rovněž také užitnými předměty jako svítidly, svícny apod. Studenti těchto oborů se pravidelně zúčastňují prestižních přehlídek, kde často získávají různá ocenění, např. mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston na hradě Helfštýně. V loňském roce zrealizovali úspěšnou výstavu v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě.