Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Francouzsko-česká hudební akademie 2016 - 22. ročník

14. až 30. července 2016
Telč

Francouzsko-česká hudební akademie v Telči byla v roce 2003 založena jako ojedinělý hudební evropský projekt propojující českou a francouzskou kulturu. Akademie nabízí studentům konzervatoří a vysokých hudebních škol z Čech, Francie, Slovenska a dalších zemí mezinárodní mistrovské kurzy, které vedou vynikající čeští a francouzští hudebníci.

Od svých počátků akademie koncepčně vychází z propojení evropské tradice francouzské dechové a české smyčcové školy – čeští profesoři vyučují hru na smyčcové nástroje (housle, viola a violoncello – J. Talich, V. Bukač, M. Fukačová) a francouzští profesoři hru na dechové nástroje (flétna, hoboj a lesní roh – C. Cantin, J.L. Capezzali, A. Cazalet). Třídy smyčcových nástrojů se rovněž zaměřují na interpretaci hudby B. Martinů. Od roku 2016 jsou součástí akademie týdenní kurzy dirigování vedené předním českým dirigentem Leošem Svárovským. Dlouhodobé plány mimo jiné zahrnují otevření třídy kontrabasu (J. Hudec), klarinetu, harfy a další houslovou třídu.

Více na www.akademietelc.cz.