Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Evropský festival filozofie 2016 - 10. ročník

Téma: SVOBODA A NÁSILÍ

3. června až 12. června 2016
Velké Meziříčí

Jubilejní 10. ročník Evropského festivalu filosofie bude obsahově navazovat na předchozích devět ročníků. Hlavní náplní budou tematické programové bloky, doplněné doprovodným kulturním programem. 

Podrobný program a více informací na www.festivalfilosofie.cz.