Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

ČERNOBYL A JINÉ KATASTROFY

přednáška v rámci cyklu Muzejní úterky

5. dubna 2016 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace - freskový sál

Havárie jaderné elektrárny v Černobylu dne 26. dubna 1986 je dosud největším selháním v historii jaderné energetiky. Z katastrof, které způsobil člověk, byla jednou z nejzávažnějších, ne však jedinou. Co způsobilo ty další? Jaká je situace dnes? Může k něčemu podobnému dojít i u nás? Odpovědi na tyto a další otázky přijďte hledat na přednášku „Černobyl a jiné katastrofy“.

přednášející: Ing. Zlata Vobinušková