Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Živá příroda údolí Oslavy a Chvojnice

druhá přednáška jarního přednáškového cyklu

úterý 22. března 2016 v 17:30 hodin
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

Údolí Oslavy a Chvojnice mezi Náměští nad Oslavou a Oslavany je mimořádně cenný kus přírody, zachovaný na pomezí Českomoravské vrchoviny a jižní Moravy. Oslava a Chvojnice zde v průběhu věků vytvořily hluboká údolí zaříznutá do skalního podloží. Díky obtížné přístupnosti se zde uchovaly rozsáhlé porosty listnatých a smíšených lesů, tisíciletá přítomnost člověka však zároveň umožnila rozvoj a zachování rozmanitých nelesních společenstev. Spolu s nedalekým údolím řeky Jihlavy vytvářejí jedinečný přírodní celek. Přednáška představí to nejcennější z živé přírody území, ale i nejvýznamnější aktuální příčiny jejího ohrožení.