Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Vidět s úsměvem

zážitkový program

pondělí 14. a 21. března 2016
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

V rámci konání výstavy Vidět s úsměvem pořádané ve spolupráci se Střediskem rané péče Brno nabízíme zážitkový program na téma zrakově a kombinovaně postižené děti mezi námi. Možnost vyzkoušet si, jak ne-vidí, jak jsou náročné některé běžné činnosti s handicapem. Ukázka pomůcek, hraček, prostor na otázky a postřehy. Popřípadě i výroba jednoduché pomůcky pro tyto děti. Vyzkoušení si simulačních brýlí.

Pomůcky:
- zvukové, hmatové a váhové pexeso
- hledání dvojic, šrouby a matice
- stavebnice - tvary, polohy těla na panáčkovi
- hledání šachovnice, šestiboj
- poznávání čichem
- poznávání věcí hmatem

Lektorky: Lucie Špuláková, Silvie Slámová
Program je určen pro děti věku cca 4 – 6 let, doba trvání 30 min. Vstup zdarma.
Program bude realizován pouze na základě objednávky! Kontaktní osoba: Dana Oberreiterová, tel.: 567 573 899, oberreiterova@muzeum.ji.cz