Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Velikonoční tvoření v Muzeu Vysočiny Třebíč

sobota 26. března 2016 od 10 do 13 hodin
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace; Multifunkční sál - sedlárna

Velikonoční svátky si mohou návštěvníci zpříjemnit na dílničkách v sobotu 26. března. Každý, kdo přijde, si bude moci odnést rukodělný výrobek, který si sám vytvoří.
vstupné: 25 Kč