Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Sny Josefa Šejnosta

přednáška

úterý 16. února 2016 v 16:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Vzpomínkový pořad věnovaný 75. výročí úmrtí významného sochaře a medailéra Josefa Šejnosta připomene jeho životní sny splněné i nesplněné. Na umělecký sen zachytit celou galerii osobností první republiky se soustředí přednáška Z. Trnkové, o architektonickém snu zhmotněném ve stavbě Větrného zámku na Křemešníku pohovoří O. Hájek. Jaké byly soukromé životní sny a osudy Josefa Šejnosta zhodnotí M. Kvášová a o snu, jehož splnění trvalo bezmála sto let, se návštěvníci dozvědí z vyprávění o genezi svatováclavského dukátu.

přednášejí Mgr. Ondřej Hájek, PhDr. Miroslava Kvášová, Mgr. Zuzana Trnková