Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Projekce dokumentárního filmu Emanuel Ranný

čtvrtek 31. března 2016 v 17 hodin
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

V prostorách Kamenného sálu na třebíčském zámku se uskuteční projekce dokumentárního filmu Emanuel Ranný. Projekce bude zahájena v 17:00 hodin za účasti radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Kraje Vysočina RNDr. Marie Kružíkové.