Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

„Naděje v beznaději“ příběh P. Josefa Toufara a osud kaple sv. Anny u Pelhřimova

výstava

23. února až 24. dubna 2016
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

25. února 2016, v den smrti Toufarovy, se v 16:00 hodin ve výstavní síni v zámku pánů z Říčan uskuteční pietní shromáždění za účasti pelhřimovského vikáře P. Jaromíra Stehlíka

Výstava se skládá ze dvou částí, první je věnovaná osudu P. Josefa Toufara, od jehož smrti letos uplyne 66 let (1950), druhá část připomíná neblahý stav kaple sv. Anny u Pelhřimova. Represe komunistického režimu směřovaly globálně proti všem projevům víry v jakékoliv podobě, lhostejno, zda byl obětí člověk jako nositel myšlenky, či kostel jako ztělesnění této myšlenky a prostředek pro její rozšiřování.

Dne 11. prosince 1949 došlo v kostele v Číhošti při dopolední bohoslužbě, kterou celebroval P. Josef Toufar, k dosud neobjasněným pohybům oltářního kříže a jeho následnému trvalému vychýlení mimo jeho těžiště, tato událost je označována jako „číhošťský zázrak“. Následně se do rozbíhajícího se církevního šetření vložila komunistická Státní bezpečnost a pod fyzickým a psychickým tlakem na Toufarovi vymáhala doznání, že vše sestrojil na popud Vatikánu. Byl s ním připravován vykonstruovaný monstrproces, ke kterému však kvůli jeho násilné smrti nedošlo. Josef Toufar zemřel na perforaci žaludečního vředu a následnou intoxikaci organismu jako důsledek mučení, fyzického násilí a psychického nátlaku během nezákonné vazby. Brzy po Toufarově smrti následovala akce K, kdy komunistický režim násilně obsadil kláštery v celé zemi, odsoudil řadu kněží a řeholníků a majetek rozkradl či zestátnil. Autorem části výstavy o P. Josefu Toufarovi je Mgr. Miloš Doležal - spolupracovali Mgr. Alena Jindrová a MgA. Jiří Jedlička z Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace.

Zabraňování konání náboženských poutí bylo rozsudkem smrti pro poutní kostely, mezi něž patří také kaple sv. Anny u Pelhřimova, kde se ještě v 50. letech konaly bohoslužby. V následujících letech nesměla být kaple udržována a z krásného místa se stala zřícenina zarostlá keři. V roce 1991 byly sneseny poslední zbytky střechy a kapli tvoří již jen obvodové zdi. Od roku 2007 usiluje o záchranu tohoto místa Občanské sdružení Zelené srdce, které po malých krůčcích mění místo k lepšímu. Část výstavy o kapli sv. Anny – (Probuzení kaple sv. Anny) je o zrození, zapomenutí a probuzení jedné památky, jejíž obroda je i ve vašich rukou. Autorem výstavy je Občanské sdružení Zelené srdce z. s.