Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

100 LET OD ARMÉNSkÉ GENOCIDY "Arménie včera, dnes a zítra."

přednáška

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Muzeum Vysočiny Jihlava připravilo ve spolupráci s česko-arménským spolkem Miasin program zabývající se první genocidou dvacátého století, spáchanou na arménském obyvatelstvu v roce 1915. Smyslem nabízeného programu je také podpořit schopnost rozpoznat a odsoudit nepřátelské postoje a násilí založené na etnickém, rasovém nebo náboženském základě. Program je určen primárně školním skupinám vyšších ročníků základních škol a středním školám.

Nabízíme dvě možnosti, jak se programu zúčastnit:
- vybrat si z nabízených termínů, domluvit vyhovující čas a přijít do přednáškového sálu jihlavského muzea - kontakt: cermakova@muzeum.ji.cz
- objednat si program přímo u vás - kontakt: miasin@seznam.cz,
Autoři programu a přednášející: Mgr. Silvie Čermáková, Marine Harutyunyan